Realizace zahrad

Zajišťujeme

 • návrhy a realizace zahrad
 • pokládání travních koberců a údržbu travnatých ploch (včetně odvozu hmoty)
 • veškerou údržbu vnitřní a venkovní zeleně
 • výzdobu slavnostních událostí v interiéru i exteriéru (svatby, pohřby, plesy, výstavy atd.)
 • osazování městských ploch s dodávkou přenosné zeleně
 • rekultivaci ploch, ozelenění, výsadbu vzrostlých stromů a keřů
 • údržbu živých plotů - práce vyžínačem a motorovými nůžkami
 • řez, ošetření a kácení stromů
 • chemické ošetření zeleně, hnojení (trávníků, stromů, keřů)
 • prořez a ošetření ovocných stromů, poradenství
 • prodej volně ložené mulčovací kůry
 • realizaci vodních prvků v zahradě
 • osvětlení zahrady
 • zimní údržbu
Photo 01
Photo 02

Soukromé zahrady

Zakládáme jakékoli zahrady od předzahrádek přes skalky až po lesoparky. Zabýváme se zakládáním zahrad všech velikostí a typů. Nabízíme realizaci jednotlivých částí zahrady, např. založení trávníku či okrasných výsadeb.

Provádíme realizaci zahrad na klíč – projekci, výsadbu, následné poradenství a údržbu. Zahrady zakládáme dle přání zákazníka, které doplníme svými odbornými znalostmi a dlouhodobými zkušenostmi.

Realizace začíná vyslovením přání klienta a následuje schůzka na místě plánované realizace. Zákazník nám sdělí svůj nápad, jak by si zahradu představoval, co by v ní chtěl mít a v neposlední řadě, kdo bude zahradu využívat. Zda děti nebo i domácí zvířata. Většinou však nechává zákazník nápad a celkové řešení své zahrady na nás.

Tvorba samotné zahrady začíná vymodelováním terénu. Modelování terénu je důležitým krokem k přesnému tvaru povrchu pozemku, na němž bude zahrada založena. Dalším krokem je vytýčení záhonů podle schváleného projektu zahrady, jejich příprava na výsadbu a pak samotná výsadba rostlin. Vysázené rostliny se pak zamulčují kůrou nebo vybraným typem kamínku. A nakonec přijde založení trávníku, buď výsevem, nebo pokládkou travního koberce.

Údržba zeleně

Naše společnost zákazníkům zajišťuje veškeré služby spojené s údržbou zahrad, firemních lokalit a veřejných prostranství.

Provádíme komplexní celoroční údržbu Vašeho pozemku, zahrnující řez stromů a keřů, chemické či mechanické udržování záhonů v bezplevelném stavu, hnojení rostlin a trávníků, chemickou ochranu proti škůdcům a péči o trávník – sečení, hnojení, vertikutaci. Nabízíme jednorázové i trvalé smluvní údržby

 • Veřejných i soukromých parků a zelených ploch
 • Zeleně firemních areálů, restaurací a hotelů

Naši pracovníci jsou držitelé osvědčení pro práci s příslušným strojním zařízením a pro nakládání s chemickými látkami.

Zimní úklid a údržba

V zimním období se věnujeme úklidu sněhu z komunikací, chodníků, parkovišť či objektů, a to jak stroji, tak i ručně. Služby poskytujeme obchodním centrům, firmám, ale také soukromým osobám u jejich rodinných domů. Nabízíme pravidelný či jednorázový úklid sněhu.

Kácení stromů

Provádíme ošetřování a kácení vzrostlých stromů i ve stížených podmínkách. Dále provádíme čištění pozemků od nežádoucí zeleně, odstranění ruderálních porostů a poradíme si i s likvidací dřevní hmoty a jiného bio odpadu.

Klasické kácení od země

Tento způsob se využívá pro kácení stromů, které nemají ve svém okolí budovy, ploty a jiné objekty, které by mohly být poškozeny.

Rizikové kácení

Jestliže se v okolí stromu určeného k pokácení vyskytují objekty, které by byly ohrožené pádem stromu, nebo nárazem větví při pádu kmene, jedná se o rizikové kácení. Toto vyžaduje použití vysokozdvižných montážních plošin nebo použití horolezecké techniky

Photo 03 Photo 04 Photo 05

Realizace a údržba střešních zahrad

Realizujeme jak zahrady extenzivní, které jsou v podstatě bezúdržbové a rostliny na nich rostoucí jsou uzpůsobeny k extrémním podmínkám, tak zahrady intenzivní, které nabízejí obdobné možnosti jako běžná okrasná zahrada. Umožňuje pěstování okrasných i ovocných stromů a okrasných keřů. Vše v závislosti na typu a nosnosti střechy.

Photo 05