Realizace zahrad

Zajišťujeme

 • návrhy a realizace zahrad
 • pokládání travních koberců a údržba travnatých ploch (včetně odvozu hmoty)
 • veškerou údržbu vnitřní i venkovní zeleně
 • výzdoba slavnostních událostí v interiéru i exteriéru (svatby, pohřby, plesy, 
 • výstavy  atd.)
 • osazování městských ploch s dodávkou přenosné zeleně
 • rekultivace ploch, ozelenění, výsadba vzrostlých stromů a keřů
 • údržba živých plotů - práce vyžínačem a motorovými nůžkami
 • řez, ošetření a kácení stromů
 • chemické ošetření zeleně, hnojení (trávníků, stromů, keřů)
 • prořez a ošetření ovocných stromů, poradenství
 • prodej volně ložené mulčovací kůry
 • realizace vodních prvků v zahradě
 • osvětlení zahrady
 • zimní údržba
Photo 01
Photo 02

Soukromé zahrady

Zakládáme jakékoli zahrady od předzahrádek přes skalky až po lesoparky. Zabýváme se zakládáním zahrad všech velikostí a typů. Nabízíme jak realizaci jednotlivých částí zahrady např. založení trávníku či okrasných výsadeb. Rovněž realizujeme tzn. založení zahrady na klíč, od projektu, přes modelaci terénu až po samotnou realizaci celé zahrady.

Provádí realizaci zahrad na klíč – projekci, výsadbu, následné poradenství a údržbu. Zahrady zakládáme dle přání zákazníka, které doplníme svými odbornými znalostmi a dlouhodobými zkušenostmi.

Realizace začíná vyslovením přání klienta a následuje schůzka na místě plánované realizace. Zákazník nám sdělí svůj nápad, jak by si zahradu představoval, co by v ní chtěl mít a v neposlední řadě kdo bude zahradu využívat zda děti nebo i domácí zvířata. Většinou však nechává zákazník nápad a celkové řešení své zahrady na nás.

Tvorba samotné zahrady začíná vymodelováním terénu. Vymodelování terénu je důležitým krokem k přesnému tvaru povrchu pozemku, na němž bude založena zahrada. Dalším krokem je vytýčení záhonů podle schváleného projektu zahrady, jejich příprava na výsadbu a pak samotná výsadba rostlin. Vysázené rostliny se pak zamulčují kůrou nebo vybraným typem kamínku. A nakonec přijde založení trávníku, buď výsevem, nebo pokládkou travního koberce.

Údržba zeleně

Naše společnost zákazníkům zajišťuje veškeré služby spojené s údržbou zahrad, firemních lokalit a veřejných prostranství.

Provádíme komplexní celoroční údržbu Vašeho pozemku, zahrnující řez stromů a keřů, chemické či mechanické udržování záhonů v bezplevelném stavu, hnojení rostlin a trávníků, chemickou ochranu proti škůdcům a péči o trávník – sečení, hnojení, vertikutaci. Nabízíme jednorázové i trvalé smluvní údržby

 • Veřejných i soukromých parků a zelených ploch
 • Zeleně firemních areálů, restaurací a hotelů

Naši pracovníci jsou držitelé osvědčení pro práci s příslušným strojním zařízením a pro nakládání s chemickými látkami.

Zimní klid a údržba

V zimním období se věnujeme úklidu sněhu z komunikací, chodníků, parkovišť či objektů, a to jak strojový tak ruční. Služby poskytujeme obchodním centrům, firmám, ale také soukromým osobám u jejich rodinných domů. Nabízíme pravidelný či jednorázový úklid sněhu.

Kácení stromů

Provádíme ošetřování a kácení vzrostlých stromů i ve stížených podmínkách. Dále provádíme čištění pozemků od nežádoucí zeleně, odstranění ruderálních porostů a poradíme si i s likvidací dřevní hmoty a jiného bio odpadu.

Klasické kácení od země

Tento způsob se využívá pro kácení stromů, které nemají ve svém okolí budovy, ploty a jiné objekty, které by mohly být poškozeny.

Rizikové kácení

Jestliže se v okolí stromu určeného k pokácení vyskytují objekty, které by byly ohrožené pádem stromu, nebo nárazem větví při pádu kmene, jedná se o rizikové kácení. Toto vyžaduje použití vysokozdvižných montážních plošin nebo použití horolezecké techniky

Photo 03 Photo 04 Photo 05

Realizace a údržba střešních zahrad

Realizujeme jak zahrady extenzivní, které jsou v podstatě bezúdržbové a rostliny na nich rostoucí jsou uzpůsobeny k extrémním podmínkám. Tak zahrady intenzivní, které nabízejí obdobné možnosti jako běžná okrasná zahrada. Umožňuje pěstování okrasných i ovocných stromů a okrasných keřů, to vše v závislosti na typu střechy a nosnosti.

Photo 05